петък, 27 октомври 2017 г.

Народното приложно изкуство в творчеството на децата
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Народното приложно изкуство
2. Изследвания и творчество в кръжока „Млади етнографи“ при Двореца на пионерите „Георги Димитров“ – София
         - Народно изкуство и бит
         - Народните обичаи като теми в разделите живопис, декоративно изкуство, графика и скулптура
         - Пионерската кръжочна дейност в областта на народното приложно изкуство
         - Във всяко селище – музейна сбирка за учебни цели
         - Материална база за обучението по приложно изкуство
3. Кръжокът „Млади етнографи“ и програмата за обучението по рисуване в общообразователното училище
4. Етнографските проучвания в кръжока и основните направления в тяхното развитие
5. Народното творчество за патриотичното и естетическо възпитание на децата и професионалното им ориентиране
6. Млади ваятели на красота
7. Със свой стил почерк
8. Свежо явление в педагогиката
9. Българските деца – богата съкровищница
10. С обич към народното творчество
11. Народното творчество в детските градини
12. С народния бит към творчеството
Няма коментари:

Публикуване на коментар