петък, 27 октомври 2017 г.

Сборник от диктовки за овладяване и развитие на писмената реч в първи клас - староСЪДЪРЖАНИЕБУКВЕН ПЕРИОД
4
I. СЪГЛАСНИ БУКВИ
4
буква м
4
буква М
4
буква л
4
буква Л
4
буква н
4
буква Н
5
буква р
5
буква Р
5
Сонорни съгласни (обобщение)
5
буква к
5
буква К
6
буква т
6
буква Т
7
буква с
7
буква С
8
буква п
8
буква П
8
буква ш
9
буква Ш
10
Беззвучни съгласни (обобщение)
10
буква в
10
буква В
11
буква д
11
буква Д
12
буква б
12
буква Б
13
буква з
13
буква 3
14
буква г
14
буква Г
15
буква й

15

Упражнение върху й   16
буква я       16
буква Я      17
буква ю      17
буква Ю     18
буква ч       18
буква Ч      19
буква ц       19
буква Ц      20
буква х       20
буква X      21
буква щ      21
буква Щ     22
буква ф      22
буква ф      23
буква ж      23
буква Ж     23
буквено съчетание ьо   24
буквено съчетание йо   24
СЛЕДБУКВЕН ПЕРИОД   25
ТЕКСТОВЕ ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА БУКВИ СЪС
СХОДНА ГРАФИКА   25
букви и, И, й, Й, ш, Ш  25
букви ц, Ц, щ, Щ 26
букви г, Г, п, П, т, Т      27
букви л, Л, м, М  27
букви н, Н, к, К, р, Р     28
букви ч, Ч, у, У    29
букви в, В, д, Д    30
букви я, Я, ю, Ю, ф, ф   30
букви е, С, х, X, ж, Ж    31
букви е, Е, з, 3     32
ДИКТОВКИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ В ЕЗИКОВА
ГРАМОТНОСТ  33
Какво ново ще научим за звуковете?       33
Ред на буквите - азбука 34
Потъмняване на неударени гласни 35
Тези трудни звучни и беззвучни съгласни         39
Вълшебството на думата       42
и или й       45
йо или ьо   46
Какво назоваваме с думите    47
Как да пренесем част от думата       51
Как да напишем имената       53
За неща различни - думата една е   57
Изречение 61
Как да четем и пишем изреченията 63
Текст 64
Заглавие на текста        66

Няма коментари:

Публикуване на коментар