неделя, 27 януари 2019 г.

Помощник за определяне на прилагателно име (във файла са и помощниците за същ. име и глагол)

Помощник за умножение на трицифрено число с едноцифрено

Помощник за образуване на сродни думи с представки


Помощник за създаване на числов израз при математическа диктовка

сряда, 9 януари 2019 г.