събота, 10 юни 2017 г.

Подвижни игри в началните класове


УВОД...............................................................................
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИГРИТЕ................................. 4
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ.................................... 5
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРИТЕ..................................... 7
Игри за I клас
А. Игри от учебната програма
I.    Подвижни игри

Игри с бягане

1.              Бездомен заек.................................................. д
2.              Боите ли че от великана............................... Ю
3.              Бригада..........................................................   ц
4.              Врабци и врани..................................................
5.              Годишни времена.......................................... 13
6.      Градинари                                                       13
7.              Котката идва.................................................. 14
8.              Коя колона по-бързо...................................... 15
9.              Опасна зона.........................................................
10.            Опашници....................................................   17
11.            Пъргаяи колари.............................................. |(
12.            Смяна иа местата.......................................... 19
13.            Строй се бързо............................................... 20
14.            Търси водача си............................................ 21

Игри със скачане

15.            Врабчета и котка.......................................... 22
16.            Дама................................................................ 23
17.            Кой ще скочи най-далече........................... 24
18.            От обръч в обръч........................ .... …..25
19.            Парашутист.................................................   25
20.            Подскачащият кръг....................................   26
21.             Скок, подскок, врабчета............................. 27

Игри и топка

Игри с хвърляне и ловене на топка

22.             Гони топката................................................. 28
23.             Защитена крепост........................................ 29
24.     Кой ще улучи................................................ ! 30
25.     Кой ще хвърли най-точно................ ... 31
24.             Кой ще хинин най-далече..........................   31
25.             Лови топката . ................................................ 32
28.    Освобождаване на    игрище....................   33
29.             Подаване на топка над глава и в тунел.... 34
30.             Подаване на топка в тунел.......................... 35
31.             Съберете топките.......................................   36
32.             Топката пътува...................................................
33.             Топката на съседа..............................................
34.             Улучи бухалките........................................... .40

Игри с ритане на топка

35.         Наритай топките от игрището   
36.          Улучи целта......................

Игри с противодействие

37.          Великани и джуджета...
38.          Голямата змии.................
39.         Избутай тояжката...........
40.          Петльов бой......................
41.          Птица или животно.......

Игри за развиване на физически качества

42.          Лови топката..................
43.          Топка на съседа.............
44.         Топката пътува................

Игри при снежни условия

45.          Кой ще заеме шейната...
46.          Щафета с шейни.............

Щафети игри

47.         Смяна на поста.............

II - СПОРТНОПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ

48. Превземане на игрище (прехвърли топката)

ИГРИ ЗА II КЛАС

А. Игри от учебната програма
I. Подвижни игри
Игри с бягане

49.           Бели мечки....................
50.          Вълк и овце...................
51.           Космонавти...................
52.          Кучешка колибка.........
53.          Намери си другар.........
54.          Пресечи му пътя...........
55.          Риболов...........................
56.         Спасявай се. както можеш
57.         Столици...........................
58.           Стопани и лисица.........
59.            Търси другаря си и бягай за място.

Игри със скачане

60.           Най-добрите скачачи...
61.           Намери си другар (със скачане). .       .        .
62.             Подскачащи капитани
63.            Риболов (със скачане)..

Игри с топка

Игри с хвърляне

64.           Бийте средните.............
65.           Две топки се гонят в кръг
66.           Летяща топка.................
67.             Ловци на дивеч.....................................................
68.             Ловци и патици.......................................... 71
66. Подай топката на другаря.............................. . 72

Игри с ритане на топка

70.             Вкарай гол............................................................

Игри с противодействие

71.             Кой е по-силен......................................................
72.             Ястреб и квачка. ..................................................     

Игри за развиване на физическите качества
73.             Лови топката.........................................................
74.             Топката на съседа................................................
75.             Топката пътува.....................................................

Игри при снежни условия

76. Бой със снежни топки............................ .... 76
77.             Кой те заеме шейната..........................................
78.             Смяна на местата е шейни..................................

Щафетни игри

79.             Съчетана поща.....................................................

II. Спортноподготвителни игри

80.             Народна топка......................................................
**• Пас............................ .......................................... 82
82.             Пази се от топката........................................... 83

ИГРИ ЗА III КЛАС

А. Игри от учебната програма
I. Подвижни игри

Игри за развиване на физическите качества

83.             Топката на съседа. ................................................ 85
84.             Две топки се гонят в кръг........................... ! 85

Игри при снежни условия

85.             Защитено снежно пате. . ...................................... 85

Щафетни игри

86.             Комбинирана щафета.................................. 86

II. Спортноподготвителни игри

87.             Изпусната топка........................................... 87
88.             Капитанска топка................................ ! 1 ! 88
89.             Пионерска топка......................................... 88
90.             Топка над въже......................... .!!.!!! 90
91.             Ъглова топка. .........................................................  о|


Допълнителни игри (невключени в учебната програма)
92.          Зайци в градина....................
93.           Котка и мишка......................
94.          Кума Лисо, излез навън........
95.           Лов по двойки.......................
96.           Най-добрият ловец. . .................
97.           Партизани — разузнавачи..
98.          Ти гониш................................

II.  УСПОКОИТЕЛНИ ИГРИ

99.           Дъжд......................................
100.          Иванчо, къде си. ...............         
101.          Картечница...........................
102.           Познай по гласа...................
103.          Слухов часовой...................
104.           Сляп стрелец........................
105.          Сръчни строители...........
106.          Шаро, не се закачай
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар