събота, 19 август 2017 г.

Изучаване на лирически произведения в 1.-3. класСЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Лириката като литературен род
Работа над лирически произведения в обучението по четене
Характер и особености на съвременното обучение по четене
Съдържание на работата с лирически произведения
Методи, похвати и форми на работа с лирически произведения
Система на работата над стихотворения в I-III клас
Примерни методически разработки на уроци върху лирически произведения
Няма коментари:

Публикуване на коментар