събота, 19 август 2017 г.

Корекция на говорните недостатъци у децатаСЪДЪРЖАНИЕ

Увод
ПЕЛТЕЧЕНЕ
Същност и видове
Методика на работата по корекция на неправилното звукопроизношение
Корекция на неправилното произношение на звуковете
Гласни звукове
Учленение на гласните звукове а, ъ, о, у, е, и
Грешки в произношението на гласните звукове
Корекция на неправилното произношение на гласните звукове
Съгласни звукове
Неправилно произношение на съгласните звукове
Учленение на звуковете п, б, м
Грешки в произношението на звуковете п, б, м
Корекция на неправилното произношение на звуковете п, б, м
Учленение на звуковете т, д, н
Грешки в произношението на звуковете т, д, н
Корекция на неправилното произношение на звуковете т, д, н
Учленение на звуковете ф, в
Грешки в произношението на звуковете ф, в
Корекция на неправилното произношение на звуковете ф, в
Учленение на звуковете к, г
Грешки в произношението на звуковете к, г
Корекция на неправилното произношение на звуковете к, г
Учленение на звука х
Грешки в произношението на звука х
Корекция на неправилното произношение на звука х
Учленение на звука й
Грешки в произношението на звука й
Учленение на звука л
Грешки в произношението на звука л
Корекция на неправилното произношение на звука л
Учленение на звука р
Грешки в произношението на звука р
Корекция на неправилното произношение на звука р
Сигматизъм
Учленение на звуковете с, з
Форми на сигматизъм за съскавите звукове
Форми на парасигматизъм за съскавите звукове
Учленение на звуковете ш, ж
Форми на сигматизъм и парасигматизъм при шушкавите звукове
Причини за сигматизъм
Корекция на неправилното произношение на съскавите съгласни
Корекция на произношението на звука с
Корекция на произношението на звуковете з и ц
Корекция на неправилното произношение на шушкавите съгласни
Корекция на произношението на звука ш
Корекция на произношението на звуковете ж и ч

ЗАЕКВАНЕ
Същност на заекването
Симптоми на заекването
Причини на заекването
Развитие на заекването
Принципи на корекционно-възпитателната работа със заекващите
Особености на логопедическите занятия със заекващите
Примерни материали за използване при корекционно-възпитателната работа със заекващите
Литература

Няма коментари:

Публикуване на коментар