неделя, 29 януари 2017 г.

Сборник от модели за интензифициране на обучението по математика в началните класовеСЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
1. Нагледност и моделиране (Александър Маджаров)
2. Интензификацията на учебно-възпитателния процес като насока за усъвършенстването му (Д. Димитров)
3. Учебни модели за усвояване на естествените числа, операциите и релациите с тях (Д. Николова)
4. Учебни модели за решаване на текстови задачи (А. Манова)

Няма коментари:

Публикуване на коментар