неделя, 29 януари 2017 г.

Формиране на начални математически понятия. Помагало за начални учители

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ У ДЕЦАТА
Някои основни дидактични и психологични проблеми за формиране на математически понятия у децата
1. За ролята на обучението при изграждане на математическите понятия
2. За характера на математическите понятия, които се дават на децата, за конкретното и абстрактното мислене при формирането на понятията
3. За „математическото мислене“ и отношението му към проблема за изграждане на понятия у децата
4. За мисловните процеси при формирането на математическите понятия
СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ У ДЕЦАТА
1. Математически понятия, които се изграждат у децата от началното училище
2. Понятието естествено число
3. Работа с предметни множества
4. Изграждане на понятия за определени числа
5. Аритметични действия
6. Понятия за действията събиране и изваждане
А. Събиране
Б. Изваждане
7. Понятия за действията умножение и деление
А. Умножение
Б. Деление
Заключение
Използвана литература
Няма коментари:

Публикуване на коментар