вторник, 13 декември 2016 г.

Дидактични игри и упражнения по математика в началното училище

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предговор
2. Числата до 20
3. Числата до 100
4. Таблично умножение и деление
5. Числата до 1000
6. Логически и комбинаторни задачи (I)
7. Числата до 1 000 000
8. Логически и комбинаторни задачи (II)
9. Елементарни геометрични понятия
10. Литература


Няма коментари:

Публикуване на коментар