неделя, 4 декември 2016 г.

Писането в началното училище. Методическо писмо


Наскоро попаднах на тази стара книга от 1962 година. В нея има много полезна информация и се надявам, че ще помогне на всички начални учители, както и на родители, които биха искали да научат повече и да помагат на детенцето си.СЪДЪРЖАНИЕ

1. Уводни бележки
2. Задачи на обучението по начално писане
3. Психо-физиологични основи на писането в първи клас
3.1. Особености у писането у първокласника.
3.2. Рисуване и писане
3.3. Създаване на умения и навици за писане
3.4. Съзнателност и активност при усвояване на писмото
3.5. Условия за постигане на красиво писмо
4. Техника на писането
5. Графика на писмото
6. Предбукварен период
7. Букварен период
8. Писането след букварния период
9. Затвърдяване на умения и навици за красиво писане във II, III, IV клас. Създаване на умения за бързо писане
9.1. Писмо и почерк
9.2. Създаване на навик за красиво и бързо писане
9.3. Упражнения в краснопис
10. Писане на цифрите
Няма коментари:

Публикуване на коментар