вторник, 13 декември 2016 г.

Упражнения по български език за началния курс
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Характерът на сборника и неговото използване
2. Първи клас
- Разказ, изречение, дума
- Азбука, звукове и букви
- Сричка. Гласни и съгласни звукове
- Ударение в думите
- Правопис на думи с Щ, Ю, Я, ЙО, ЬО
- Правопис на думи с гласни звукове
- Пренасяне на части от думи на нов ред
- Правопис на думи със съгласни звукове
- Съществителни имена
- Прилагателни имена
- Глаголи
3. Втори клас
- Азбука. Звукове и букви. Ударение в думата
- Изговор и правопис на гласните звукове
- Правопис на думи със звучни и беззвучни съгласни
- Дума. Съставни части. Еднозначни и многозначни думи
- Съществително име. Вид, род, число
- Правопис на съществителното име
- Текстове за упражнение при обобщаване на съществителното име
- Предлог
- Прилагателно име
- Лично местоимение
- Глагол
- Глагол – обобщение
- Изречение
- Разказно изречение
- Въпросително изречение
- Възклицателно изречение
- Обобщителни упражнения
4. Трети клас
- Звукове и букви
- Работа с правописния речник
- Изговор и правопис на беззвучни съгласни
- Дума. Сродни думи. Корен на думата
- Представка
- Наставка
- Окончание
- Състав на думата. Обобщение
- Сложни думи
- Съществително име
- Правопис на членуваните съществителни имена
- Съществителни имена с близко и противоположно значение
- Прилагателно име
- Прилагателни имена с двойно НН
- Степенуване на прилагателните имена
- Словосъчетания от прилагателни и съществителни
- Умерена и прекалена употреба на прилагателните имена
- Глагол
- Минало свършено време
- Минало несвършено време
- Правопис и правоговор на глаголи в сегашно и бъдеще време
- Глаголи с близко и противоположно значение
- Изречение. Главни части
- Второстепенни части
- Допълнение
- Определение
- Членуване на подлога и допълнението
- Пряка реч

4 коментара:

 1. Използвам много материали от вашия блог, за което съм Ви благодарна. Не успявам, обаче да сваля книгата Упражнения по български език за началния курс . Моля Ви да разрешим проблема с ваша помощ.
  С уважение, Румяна Петрова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте!

   Ако искате, пишете ми на имейл nach.uchitel@gmail.com Ще Ви изпратя книгата директно. :)
   Радвам се, че използвате материалите в блога ми. Дано да са от помощ.

   Изтриване
 2. Здравейте!
  За жалост и при мен се получи проблем със свалянето на файла. Ще се радвам ако ми помогнете

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте!

   Съжалявам, че не успявате да свалите файла. Разбира се, че ще помогна. Пишете ми на nach.uchitel@gmail.com и ще Ви изпратя книгата директно.

   Изтриване