неделя, 2 юли 2017 г.

Изкуство и народни обичаи


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Част първа
БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ИЗКУСТВО
Поглед към началото
Народни обичаи, обреди, празници и тяхната синкретична природа
Сурва здрава Нова година
С полъха на южняка
Изкуството в българската сватба
Народни носии и шевици

Част втора
НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО В ТЯХ – СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ИИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Цел и задачи при изучаването на народното обредно творчество в часовете по изобразително изкуство
Народните обичаи и произведенията на обредното изкуство в учебната програма по изобразително изкуство
Подготвителната работа и организацията на урока
Материална база за обучението по народно приложно изкуство
Методически подход при интерпретиране на народното приложно изкуство
Самостоятелно творчество на основата на народното приложно изкуство
Декоративно рисуване
Народните обичаи и празници при рисуването по тема
Илюстрация по народен текст
Изработка на кукли в национални костюми
Част трета
ИЗВЪНУРОЧНА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО В НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ
Кръжоците като извънурочна форма на обучение
Методи за извънурочната работа по народно приложно изкуство
Изложбите
План за етнографска документация
Изводи
Няма коментари:

Публикуване на коментар