понеделник, 3 юли 2017 г.

Народното творчество в детската градина

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Народното творчество и възпитанието на децата
2. Природата на родния край и възприемане на народното творчество от децата
3. Овладяване на родния език чрез словесното народно творчество
4. Народната музика в детската градина
5. Българското приложно народно изкуство
6. Български народни игри и педагогическата им стойност
7. Народната играчка
8. Народните обичаи и възпитанието на децата
9. Народното творчество и интернационалното възпитание
10. Необходимост от проучване на българския детски фолклор
Няма коментари:

Публикуване на коментар