петък, 7 юли 2017 г.

Детската театрализирана играСЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Начало на творчеството
Да се огледаме около себе си
Спомни си и разкажи
Действие с въображаеми предмети
„Магическото ако“
„Искам“ и „не искам“
В близост с изкуството
Чуйте какво ще ви прочета
Кога започва вътрешното виждане
„На театър сме“
Подготовка за ролята
Авторовата измислица в действие
Ние и героите на автора
И още нещо
Онова, без което не може
Ролята в развитие
Изводи
Библиография


Няма коментари:

Публикуване на коментар