петък, 12 август 2016 г.

Национално външно оценяване в четвърти клас

     През учебната 2015-2016 година станах класен ръководител на четвърти клас (от първи до трети клас са имали друг учител). Знаех, че на края на годината ще има външно оценяване и потърсих миналите тестове в сайта на МОН. Подредих ги в една папка по години.
     Ако желаете да ги свалите, натиснете ТУК .Файлът съдържа всички външни оценявания за четвърти клас от 2007 до 2016 година.
     Външното оценяване по БЕЛ се състои от:

 1. Диктовка
2. Четене с разбиране (текст, който трябва да се прочете добре и после отговарят на въпросите след него)
 - общо 11 задачи, като диктовката не се брои към тях
 - 5 въпроса с избираем отговор, 6 задачи със свободен отговор

      Външното оценяване по математика се състои от:

- 20 задачи, от 1 до 16 са с избираем отговор, на останалите трябва да се запише решение и отговор

     Външните оценявания по ЧО и ЧП се състоят от:

- 19 задачи, от 1 до 16 са с избираем отговор, останалите са със свободен отговор

     Скалата за оценяване на НВО - четвърти клас е следната:


от 0 до 6 точки - слаб 2,00
7 точки - среден 3,00
8 точки - среден 3,25
9 точки - добър 3,50
10 точки - добър 3,75
11 точки - добър 4
12 точки - добър 4,25
13 точки - много добър 4,50
14 точки - много добър 4,75
15 точки - много добър 5,00
16 точки - много добър 5,25
17 точки - отличен 5,50
18 точки - отличен, 5,75
19 точки - отличен 6,00
20 точки - отличен 6,00

     Аз не съм съгласна с тази скала за оценяване. Ако нямат дори половината от знанията (10 точки), не трябва да получават оценка добър (4), а слаб (2).
     Предлагам следната скала за оценяване:

от 0 до 10 точки - слаб 2,00
от 11 до 13 точки - среден 3,00
от 14 до 16 точки - добър 4,00
от 17 до 18 точки - много добър 5,00
от 19 до 20 точки - отличен 6,00

Няма коментари:

Публикуване на коментар