сряда, 10 август 2016 г.

Схематични модели за изучаване на аритметичните операцииСЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
1. Схематични модели на аритметичните операции и релации
2. Приложение на моделите за съставяне на уравнения върху текстови задачи
2.1. Съставяне на уравнения върху задачи с аритметично и с геометрично съдържание
2.2. Съставяне на уравнения върху задачи за пропорционални зависимости
2.3. Съставяне на уравнения върху задачи за смеси и сплави
3. Система от упражнения за въвеждане на моделите в началното обучение по математика
3.1. Упражнения за моделиране на естествените числа и операциите събиране и изваждане
3.2. Упражнения за моделиране на релациите „с … повече“ и „с … по-малко“
3.3. Упражнения за моделиране на операциите умножение и деление
3.4. Упражнения за моделиране на релациите „… пъти повече“ и „… пъти по-малко“
3.5. Приложение на моделите за решаване на съставни текстови задачи за втори клас

Няма коментари:

Публикуване на коментар