събота, 9 септември 2017 г.

Очерци по методика на слушане на музикаСЪДЪРЖАНИЕ

Увод
За спецификата на музикално-възприемателния процес във връзка с някои възрастови особености на учениците
Методическа последователност при възприемането на музикални произведения. Форми и подходи, активизиращи музикално-възприемателната дейност
За възприемане на някои форми на комичното в музиката
Умения за проследяване на развитието в музиката. Форми и подходи на работа за проверка и усъвършенстването им
Изводи
Заключение
Литература

Няма коментари:

Публикуване на коментар