неделя, 20 август 2017 г.

Урокът по литература в началните класове
Съдържание

Увод 
1.Компоненти на урока по литература в началните класове

1.1.      Подготовка за възприемане на литературното
произведение от учениците в началните класове
1.2.      Обявяване на темата на урока по литература
в началните класове
1.3.      Първоначално цялостно възприемане
на литературното произведение
1.4.      Тих прочит в урока по литература
в началните класове

1.5.      Задълбочаване на читателското възприемане и осмисляне на художествения текст чрез анализа му с помощта на система от методически похвати и форми

1.5.1.      Подборно четене
1.5.2.      Изразително четене
1.5.3.      Четене по роли
1.5.4.      Драматизация
1.5.5.      Преразказ
1.5.6.      Устно словесно рисуване
1.5.7.      Илюстриране
1.5.8.      Дообрисуване
1.5.9.      Поставяне на въпроси от учениците читатели
по художествения текст на изучаваното литературно произведение
1.5.10.      Въвеждане на допълнителен материал
в урока по литература
1.5.11.      Разказ на учителя


1.6. Заключителният етап от урока по литература и неговата роля за осмисляне съдържанието на литературната творба
1.6.1.      Задачи, изискващи прилагането на похвати
и форми на работа, използвани и в хода на анализа на произведението
1.6.2.      Задачи с творчески характер
1.6.3.      Задачи за домашна работа
2. Варианти за реализиране на методическия ход
за урока по литература в началните класове
2.1.      Методически варианти за изучаване
на епическо произведение
2.1.1.      Приказка — народна   и авторова 
2.1.2.       Разказ
2.1.3.       Откъс от по-голямо епическо произведение 
2:2. Методически варианти за изучаване
на лирическо произведение 
2.3.       Лиро-епическо произведение (басня) 
Заключение 

Няма коментари:

Публикуване на коментар