неделя, 6 август 2017 г.

Художественото произведение в началното училище. Помагало за начални учители
СЪДЪРЖАНИЕ

Възприемане на художественото произведение
Ролята на изразителното четене за разбиране на произведението
Работа върху композицията, сюжета и основната мисъл
Преразказването като вид работа над текста
Работа над езика на произведението
Средства за онагледяване
Четене и анализ на стихотворения
Четене и анализ на разказ
Четене и анализ на приказка
Четене и анализ на басни
Структурни елементи на урока по четене
Насоки за методически разработки на четивата

Няма коментари:

Публикуване на коментар