събота, 5 август 2017 г.

Методи за работа в малка група. Сборник


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Професионално-приложната готовност на бъдещите учители
Професионално-педагогическа ориентация и групова дейност
Вербални техники за педагогическо общуване
Невербални техники за повишаване на комуникативните умения
Техники за творческо мислене
Стресът в професията на учителя
Няма коментари:

Публикуване на коментар