неделя, 2 юли 2017 г.

Езикови и литературни упражнения и задачи по български език за втори клас
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Българска азбука. 
Звукове и букви.
Дума, изречение, текст. 
Гласни звукове.
Правоговор и правопис.
Съгласни звукове. 
Звучни и беззвучни.
Изречение. Видове изречения
Думите като части на речта
Съществително име
Прилагателно име
Глагол. Число. Изговор и правописНяма коментари:

Публикуване на коментар