четвъртък, 15 юни 2017 г.

Музика. Методически насоки за учителя на трети клас

СЪДЪРЖАНИЕ

За съдържанието и задачите на музикално-възпитателната работа в трети клас
Музикално-възпитателната работа и някои общи задачи на педагогическия процес
Комплексно-интегралният подход в музикално-възпитателния процес
Развитие на музикалността
Певческата дейност и интерпретацията на песните
За слушането на музика, наблюдаването и анализирането на произведенията
За импровизационно-творческите дейности
Знания за музиката
За пеенето с тонови имена и по ноти
Работа с музикалните инструменти и използването им за съпровод
Ритмика (движение с музика)
Учебните игри и атрактивните подходи
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Песни
2. Образци за детските песенни импровизации
3. Описание на музикалните игри

Няма коментари:

Публикуване на коментар