четвъртък, 15 юни 2017 г.

Весел старт

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод
2. Игри с ходене
3. Игри с лазене
4. Игри с бягане
5. Игри със скачане
6. Игри с хвърляне в цел
7. Игри за ориентиране в пространството
8. Щафетни игри
9. Спортноподготвителни игри
Няма коментари:

Публикуване на коментар