сряда, 20 юли 2016 г.

Онагледяване при обучението по аритметика в началното училище

Свалете книгата
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Онагледяване на числата и на аритметичните действия
Онагледяване при броенето
Цифротека
Сметало-етажерка
Кутия с пръчици
Кутия с подвижни топки
Учебни картини за числата от 1 до 10
Таблици за състава на числата до 10
Сметачни картички
Обединена таблица за състава на числото 10
Онагледяване на четно и на нечетно число
Картички с постоянен резултат
Числови картички от 11 до 20
Наборно табло
Кръгови примери
Ленти с цифри
Три сандъчета с пръчици за изучаване числата до 100
Плакат-пейзажи
Ценоразписи
Занимателни квадрати и триъгълници
Аритметично домино
Мълчанки
Дъска за предметно представяне на отделните таблици за умножение
Числови схеми
Въртящ се сметачен кръг
Онагледяване на различно и кратно сравняване
Пособие за упражняване на извънтаблично умножение и деление
Абаци
Аритметическо сандъче
Упражняване на аритметичните действия чрез различните видове таблици
Питагорова таблица с въртящи се ленти
Таблици на Шапошников с подвижни ленти и прозорчета
Словесно-числови таблици
Номерационна таблица
Учебна стойка
Албум със задачи от живота
Онагледяване на различните видове мерки
Мерки за време
Мерки за дължина, тежина и вместимост
Онагледяване на геометричния материал
Построяване и измерване на части от прави линии върху местности и упражнения за развиване на окомера
Онагледяване урока за ъгли
Онагледяване при упражненията за квадрат и правоъгълник
Квадратни и кубически мерки

Няма коментари:

Публикуване на коментар