сряда, 20 юли 2016 г.

Български език за първи клас. Ръководство за учителя

Свалете книгатаСЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
3
I.                    БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ПЪРВИ КЛАС

1.       Програмата по български език и литература в първи клас
4
2.       Раздели на обучението по български език и литература в първи клас
6
II.                  НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ

1.       Фонетичната система на българския език в началното ограмотяване
8
2.       Сричките като произносителни единици
11
3.       Същност на звуковия аналитико-синтетичен метод
12
4.       Начално четене
13
             За системата на буквара
15
             Разработка на уроци по начално четене
19
             Примерно разпределение на учебния материал по четене
21
             Примерни уроци в предбукварния период
23
             Примерни уроци в букварния период
31
5.       Начално писане
94
             Обучението по начално писане
94
             Системата на началното писане
96
             Тематична разработка на уроци по начално писане
97
             Примерно разпределение на учебния материал по писане
98
             Примерни уроци
100
III.               ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС

Примерно разпределение на програмния материал по граматика и правопис и по развитие на устната и писмената реч

1.       Обучението по граматика и правопис
121
2.       Системата по граматика и правопис
123
3.       Тематична разработка на уроци по граматика и правопис
127
IV.               ЧЕТЕНЕ

1.       Обучението по четене
153
2.       Системата на читанката в първи клас
157
3.       Литературни анализи
158
4.       Примерни разработки на уроци по четене
171
V.                 Развитие на речта

1.       Обучението за развитие на речта
178
2.       Системата в развитието на речта
180
3.       Примерни уроци по развитие на речта
182
VI.               КРАСНОПИС

Няма коментари:

Публикуване на коментар