сряда, 20 юли 2016 г.

Играта в учебно-възпитателната работа I - III клас
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Социален характер на играта
Социална структура на играта
Усвояване на умения за игрова дейност
Видове игри за началната училищна възраст
Творчески игри
Дидактични игри
Дидактичната игра в учебната дейност
Дидактични игри по математика
Дидактични игри по родна реч
Дидактични игри по роден край
Дидактични интелектуално-познавателни игри
Сюжетни дидактични игри
Подвижни и спортни игри
Подвижни игри със сюжет
Атракционни подвижни игри
Забавно-подвижни игри
Народни забавно-подвижни игри
Спортни игри
Връзката на играта с другите видове дейност в училище
Игра и учебна дейност
Игра и трудова дейност
Игра и художествена дейност
Играта и дейността на четата „Чавдарче“
Развитие на ученика в играта
Формиране на нравствено поведение в играта
Формиране на оценъчно отношение и обществено мнение в ученическия колектив чрез играта
Социализация на детската личност в играта
Развитие на обществена насоченост на учениковата личност в играта
Интелектуално развитие на ученика в играта
Белези на творчеството в играта
Заключение
Библиография

Няма коментари:

Публикуване на коментар