петък, 22 юли 2016 г.

Моята работа със задачите по аритметика. Помагало за начални учители


Свалете книгатаСЪДЪРЖАНИЕ

Увод
I. ПРОСТИ ЗАДАЧИ
1. Задачи от уголемяване на едно число с няколко единици
2. Задачи от умаляване на едно число с няколко единици
3. Задачи от уголемяване на едно число няколко пъти
4. Задачи от умаляване на едно число няколко пъти
5. Задачи от сравняване на две числа чрез изваждане
6. Задачи от сравняване на две числа чрез деление
II. СЪСТАВНИ ЗАДАЧИ
1. Обикновени съставни задачи
2. Типови задачи
а. Задачи от просто тройно правило, които се решават чрез привеждане към единици
б. Задачи от пропорционално деление
в. Задачи от насрещно движение
г. Задачи за намиране средното аритметично число на няколко числа
д. Задачи, които се решават чрез отношение
III. СЪСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар