петък, 22 юли 2016 г.

Начални геометрични знания. Помагало за начални учители


Свалете книгата СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
I. Задачи и значение на обучението по геометрия в началните класове
II. Обучението по геометрия от I до IV клас и някои негови недостатъци
III. За съдържанието и системата на началните геометрични знания
1. Вид на обучението по геометрия в началното училище
2. Съдържание на обучението по геометрия
            Кратък исторически преглед
            Изходни положения за определяне съдържанието на геометричните знания в началното училище
            Знания за геометрична форма
            Знания за пространствена големина, разстояние и мерки и умения за измерване
            Знания за посока и взаимно положение
            Графични знания, умения и навици
3. Подредба на геометричните знания
            Кратък исторически преглед
            Изходни положения за определяне системата за изучаване на геометричния материал
IV. Основни методически въпроси на учебната работа по геометрия
            Кратък исторически преглед
            Общометодически въпроси
            Основни положения при формирането на пространствени представи и понятия
            Съдържание на упражненията
            Самостоятелна работа на учениците
            Насоки за изработване на основните въпроси на геометричния материал
            Пространствена големина, посоки в пространството, взаимно положение
            Линии. Лъч. Отсечка от права линия
            Равнинни фигури
            Ъгъл
            Многоъгълници
            Геометрични тела
            Свързване на аритметичните и геометричните знания
            Използвана литература

Няма коментари:

Публикуване на коментар