сряда, 20 юли 2016 г.

Моята работа над устната реч на първокласниците в предбукварния период

Свалете книгата
СЪДЪРЖАНИЕ

Към учителите
Глава I. Подготовка на учителя за работата му в предбуквения период
Съобразяване с възрастовите особености на седемгодишните деца
Обща подготовка
Планиране на учебно-възпитателната работа
Глава II. Видове речникова работа в предбукварния период
Беседа
Работа над малки художествени произведения (стихотворения, разкази)
Работа над приказка
Работа над гатанки, пословици, поговорки
Работа по картина
Упражнения за класифициране на предмети
Екскурзии
Изучаване на родния край
Елементарна граматична работа
Обучение по писане (подготвителни упражнения)
„Играта“ в урока
Приложение

Няма коментари:

Публикуване на коментар