сряда, 20 юли 2016 г.

За красиво и четливо писане в началното училище

Свалете книгатаСЪДЪРЖАНИЕ

КРАСИВОТО ПИСМО – ВАЖНА УЧЕБНА ЗАДАЧА
3
Постижения и слабости в писмото на учениците
3
Необходимост от красиво писмо и неговото значение
12
Качества на красивото писмо
16
Условия за красиво писане
23
Рисуване и краснопис
42
Бързопис и краснопис
49
УЧЕБНАТА РАБОТА ЗА КРАСИВО И ЧЕТЛИВО ПИСАНЕ
59
Психофизиологични основи на навиците за писане
59
Първично създаване на навици за красиво писане
63
Трудности при писането на буквите и при свързването им в думи
68
Закрепване и усъвършенстване на навиците за красиво писане
78
Уроци по краснопис
84
Създаване на почерк
89
Индивидуална работа с учениците
98
Красивото писане при самостоятелната работа на учениците
103
Външен вид на писмените работи
105
Изисквания към тетрадките
110

Няма коментари:

Публикуване на коментар