неделя, 5 април 2020 г.

Игра. Флашкарти по човекът и обществото и човекът и природата за 4. клас

    Здравейте!

 Отдавна не съм качвала в блога. Имам много нови материали, но много малко свободно време.

 Това са флашкарти по човекът и обществото и човекът и природата, които с децата използвахме в класната стая. В междучасията, в час или в занималнята играехме на тези игри. В класната стая имам цяла кутия с тях. Първо ще Ви кажа как ги направих, после ще Ви кажа как ги използвахме.

1. Принтирайте2. Ламинирайте

3. Изрежете

4. Използвайте

Първи начин

Флашкартите са във Вас. След взимането на новия урок, можете да ги изпитвате. Развихрете се. Сигурна, че ще измислите много други начини.

Втори начин

Флашкартите са в децата. Те си задават въпроси един на друг. Могат да отбелязват точки, може и без.

Трети начин

Децата учат самостоятелно. След това взимат карта и отговарят на въпроса. Проверяват отговора на гърба на картата. Ако им е верен, поставят картата на определено място. Ако е грешен, поставят и правят купчинка. След това ще знаят какво да преговорят.
Тема
Хипервръзка към документа
ЧО
Дунавска равнина

Старопланинска област

Преходна област

Рило-Родопска област

Черноморското крайбрежие

Свободна България

Съединението прави силата

Българското царство до средата на 20. век - войнитеЧП
Планетата Земя

Слънчева система

Небесни тела

Дишане

Размножаване на растенията

Растеж и развитие на растенията

Растеж на животни, които снасят яйца

Растеж на животни, които раждат малките си

Гръбначни и безгръбначни животни4 коментара: