четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина - практикумСЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
Теория на музикалното възпитание
Психологически основи на музикалното възпитание
Методиката – теория и практика на музикалното възпитание в системата на педагогическите науки
Методика на музикалните дейности в детската градина
Организационни форми на музикална дейност
Планиране на музикалното възпитание
Форми и методи за работата на детската градина със семейството по отношение на музикалното възпитание
Приложения
Литература

Няма коментари:

Публикуване на коментар