понеделник, 6 ноември 2017 г.

99 игри за обучението по четене в I - III класВЪВЕДЕНИЕ......................................................    3
СБОРНИК-ИГРИ.............................................................. 6
А. За звука и сричката в думата............................................ 6
1.      Скороговорки............................................................... 6
2.      Залъгалки..................................................................... 7
3.      Верижка...................................................................... 10
4.      Звуково лото .............................................................. 11
5.      Да - не......................................................................... 12
6.      Колко звука?.............................................................   13
7.      Кой звук съм?.............................................................. 14
8.      Преброй...................................................................... 15
9.      Всеки звук да намери мястото си................................ 15
10.      Кой звук е изчезнал?.................................................... 16
11.      “Живи” звукове............................................................ 17
12.      Последния звук ще допълниш ти!................................ 18
13.      Викторина.................................................................... 18
14.      Коя дума намислих?..................................................... 19
15.      Предай по телеграфа.................................................... 20
16.      Досетливият Алф......................................................... 20
17.      Зоологическа градина..».............................................   20
Б. За съотношението звук - буква, за четенето на срички и думи. за овладяването на лексикалното значение на ду­мите ....................................................................... 22
18.      Кой е най-бърз?............................................................ 22
19.      Магически квадрат....................................................... 22
20.      Сричка промени, нова дума получи!............................ 23
21.      Загадка......................................................................... 24
22.      Коя е “изчезналата” буква?.......................................... 24
23.      Стълбица...................................................................... 25
24.      Викторина.................................................................... 26
25.      Затвори очички!........................................................... 26


26.      Щафета..... .................................................................. 27
27.      Една буква замени, нова дума получи!.......................   27
28.      Сричкова кръстословица.............................................. 28
29.      Живо пиано................................................................   28
30.      Чудните букви.............................................................. 29
31.      Новогодишна елха........................................................ 29
32.      Необикновена къща...................................................... 30
33.      Магически кръг............................................................ 30
34.      Чудните балони............................................................ 31
35.      Вълшебните кубчета.................................................... 32
36.      Чуден дом..................................................................... 32
37.      Оттук и оттам .............................................................. 33
38.      Кой какво прави?.......................................................... 33
39.      Кой ще играе?.............................................................. 34
40.      Вълшебна приказка...................................................... 34
41.      Колело.......................................................................... 36
42.      Строител...................................................................... 36
43.      Домино......................................................................... 38
44.      Шах.............................................................................. 39
45.      Кръстословица............................................................. 40
46.      Пътешествие................................................................ 40
47.      Ловец..........................................................................   41
48.      Кой е най-бърз?........................................................... 44
49.      Палавите букви............................................................ 45
50.      Скритата сричка.........................................................   46
51.      Мозайка........................................................................ 47
52.      Весела азбука............................................................... 48
53.      Кръстословица............................................................. 50
54.      Скрита картина............................................................. 51
55.      Скрита картина II......................................................... 52
56.      Лабиринт...................................................................... 53
57.      Зоологическа градина................................................... 55
58.      Да - не.......................................................................... 55
59.      Чудният влак............................................................... 57
60.      Едно раздели, две направи!.......................................... 57
61.      Гирлянда...................................................................... 58


62.      Вълшебен кръг............................................................. 58
63.      “Простор”............................. -..................................... 59
64.      Ребус .......................................................................     60
В. За изречението и текста, за усъвършенстване на рече­вите умения........................................................................ 62
65.      Лотария....................................................................     62 *
66.      Непослушното изречение............................................. 62
67.      Най дългото изречение................. ,............................ 63
68.      Телефон........................................ -............................ 63
69.      Фотографи.............. 1................................................. 64
70.      И аз ............................................................................. 64
71.      Кой е пръв?.................................................................. 65
72.      Стоп............................................................ *.............. 65
73.      Познай какво намислих?.............................................. 66
74.      Какво сме прочели няма да кажем, но ще покажем .. 67
75.      Запомни - продължи..................................................... 68
76.      Да - не.......................................................................... 68
77.      Аз питам - ти отговаряш............................................... 69
78.      Да се запознаем............................................................ 70
79.      Едно, две, три - бързо размести.................................... 71
80.      Театър на сенки............................................................ 72
81.      В магазина.................................................................... 72
82.      Прочети - отгатни.......................................................   73
83.      Всяка дума да намери мястото си................................. 76
84.      Многознайко............... -.............................................. 79
85.      Черен Петър................................................................. 80
86.      Любопитно................................................................... 81
87.      Тик - так в гората......................................................... 83
88.      Топло - студено............................................................ 84
89.      Къде сме били ще покажем и разкажем........................ 84
90.      Необикновено писмо..................................................   85
91.      Мастиленото петно.....................................................   86
92.      Боулинг....................................................................... -87
93.      Рали ............................................................................. 88
94.      Футболисти................................................................   89


95.      Пътешествие................................................................. 90
96.      Не се сърди, човече!..................................................... 91
97.      Кральо-портальо, отвори порти!................................... 92
98.      Малки писатели............................................................ 94
99.      Загадка отгатни и опиши.............................................. 96
РАЗЛИЧНИ АВТОРИ ЗА ИГРАТА............. 100
ЛИТЕРАТУРА............................................................ 106
СЪДЪРЖАНИЕ................................................................... 

Няма коментари:

Публикуване на коментар