неделя, 2 юли 2017 г.

Езикови и литературни упражнения и задачи по български език за трети клас
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Българският език - звучен, богат и изразителен
Звукове. Гласни и съгласни. Звучни и беззвучни. Изговор и правопис
Дума. Форми на думата. Части на думата. Значение. Словообразуване
Части на речта. Съществително име. Прилагателно име. Глагол
Синонимите - богатство на българския език
Изречение. Видове изречения
Строеж на изречението. Главни части на изречението
Примерни самостоятелни работи за проверка на знанията и уменията на учениците


Няма коментари:

Публикуване на коментар