петък, 30 юни 2017 г.

Естетическото възпитание в детската градина

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод
2. Естетическото възпитание в детската градина
3. Принципи на естетическото възпитание
4. Детето в процеса на естетическото възпитание
5. За необходимостта от система на естетическото възпитание в детската градина
6. Игровата дейност в системата на естетическото възпитание
- Играчката и нейното естетическо въздействие
- Някои изисквания към играчката като средство за естетическо въздействие
7. Естетическото въздействие чрез обучението в детската градина
- Художествено-речева дейност
- Изобразителна дейност
- Музикална дейност
8. Самостоятелната художествена дейност на децата
9. Естетическото възпитание в трудовата дейност
10. Естетическото възпитание на децата в бита
11. Връзката на педагогическия процес с художествената литература
12. Естетическото възпитание и природата
13. Естетическото въздействие на интериора
14. Естетическото въздействие на екстериора
15. ЛитератураНяма коментари:

Публикуване на коментар