събота, 22 април 2017 г.

проф. Стойка Здравкова - Ограмотяването на децата в първи клас. Книга за учителяСЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа
Теоретична постановка на съвременното обучение в начална грамотност
1. Възрастови особености и овладяването на грамотността от шестгодишните деца
2. Новаторство и традиция в методиката на обучението по четене и писане
3. Диференциация на обучението в грамотност
4. Съвременният вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод в българското училище
5. Система на обучението в грамотност
Глава втора
Как учим децата да четат?
1. Обща характеристика на предбуквената част от буквара и методически насоки за работа с нея
2. Логически упражнения
3. Особености в осъзнаването на езиковите единици от първокласниците
4. Методически похвати за запознаване с текст, изречение, дума, сричка и звук
5. Примерни методически похвати за словесен анализ (макроанализ)
6. Примерни методически похвати за звуков анализ (микроанализ)
7. Характеристика на буквената част от буквара и методически насоки за работа с нея
8. Процедура за систематизиране на звуковете и буквите
9. Въвеждане на буквите и примерни методически похвати за овладяването им от учениците
10. Въвеждане в четенето – овладяване алгоритъма за четене на отворените срички (СГ – съгласна-гласна) и на образуваните от тях думи
11. Четене на затворени срички и думи, съставени от тях
12. Четене на сричка със струпване на съгласни звукове (и на думи с тях)
13. Четене на думи, изречения и текст
14. Имат ли първокласниците мотивация за четене (мога, но не искам да чета)?
Приложение
1. Подвижен четивен материал към буквара (букви, срички, думи)
2. Примерен материал за обобщителни уроци
Литература
Няма коментари:

Публикуване на коментар