събота, 24 септември 2016 г.

Първа родителска среща за първи клас, организационна

     Едно от многото неща, на които не са ни научили в университета, това е как да разговаряме с родители, как да проведем родителска среща. Тази година съм с първи клас и направихме родителска среща преди 15.09.2016г. Нарекохме я организационна.
     Ето какъв план си създадох:

План на родителска среща

1. Представяне на учителя
- какво съм завършила, колко години опит имам и т.н.

2. Раздаване на документи и искане на документи
- направих им календар за учебната година, на който да си отбелязват неучебни дни, ваканции и др.
- анкетна карта (много е важна)
- декларация за това кой има право да взима детето от училище (да се запише името на човека и след това дали е майка, баща, баба, дядо и т.н.)
- декларации за изучаване на ЗИП/ИУЧ (каквото е по учебната ви програма)
- анкетната карта и всички декларации да се върнат попълнени на 16.09.
- искаме от родителите да донесат до края на септември здравния картон на детето и здравно-профилактична карта (здравният картон се взима от детската градина, ако са посещавали такава, а здравно-профилактичната карта се вади в началото на всяка учебна година)
- питам кой ще иска да им напиша бележки за социално подпомагане (детски) и еднократна помощ, че детето е в първи клас

3. Учебници и тетрадки
- обяснявам им какви учебници и уч. тетрадки ще поставя в плик, за да ги вземат на 15.09. 
  Буквар + учебна тетрадка №1
  Математика + учебна тетрадка №1
  Музика
- следните учебници остават в класната стая:
  Изобразително изкуство
  Технологии и предприемачество/Домашен бит и техника
  Роден край/Околен свят
  
4. Подвързване на учебниците, учебните тетрадки и др. тетрадки
- никой не знае какъв хоас, що за кошмар може да бъде в първи клас. Казваш им да извадят буквар, те започват да вадят всичко и да питат: "Това ли?". Нормално е, защото те не знаят кое какво е. Децата не знаят какво е учебник, учебна тетрадка или обикновена тетрадка. Часовете ни са по 35 мин. и първите 10-15 минути минават в търсене и в ядосване от двете страни. Това е ненужно напрежение и губене на време. За да се избегне, правим така:
- Буквар, учебна тетрадка №1 и 3 тетрадки с тесни и широки редове да се подвържат в определен цвят, да бъдат надписани и децата да гледат как се подвързват, да помагат, ако могат и да разгледат учебника, учебната тетрадка и другите тетрадки (ще се запознаят по-добре с необходимите материали за предмета)
- Математика, учебна тетрадка №1 и 3 тетрадки с големи квадрати да се подвържат в определен цвят, да бъдат надписани (процедурата се повтаря)
- Музиката също да се подвърже в определен цвят и да се надпише
- на учебниците, които са останали в класната стая, аз или ще сложа обикновени етикети с имената на децата, или ще им напиша имената върху горния край на учебниците (аз ще им ги раздавам преди началото на часа)
- цветовете за подвързването на отделните предмети се определят на родителската среща
Пример: БЕЛ - червен цвят, Математика - син, Музика - жълт
- още по-лесно се получава, ако след всичко по предмета е опаковано в определен цвят, се сложи в папка с копче в същия цвят. Така губим 1 минута за подготовка, не 15 минути. 

5. Тетрадки
- в началото искам 3 тетрадки с тесни и широки редове и 3 тетрадки с големи квадрати
- причината е следната: в едната тетрадка пишем, във втората аз съм написала домашното. Свършваме за деня и си разменяме тетрадките. Аз им давам тази с написаното домашно, те ми дават тази, която е в тях. След като ги разменим, те се прибират и си пишат домашните, а аз пиша домашното за следващия ден в тетрадката, която са ми дали. Тази размяна се прави всеки ден. 
- две тетрадки си разменяме, а третата остава при мен за резерва (ако друга е свършила и т.н.)

6. Всеки ден в чантата да си носят задължително
- Буквар, уч. тетрадка №1 + тетрадка с тесни и широки редове
- Математика, уч. тетрадка №1 + тетрадка с големи квадрати
- вода
- цветни моливи + 3 молива НВ, острилка и гума
- вечерно време моливите да се прегледат и при нужда да се подострят

7. Храна
- обяснява им се за получаването на безплатна закуска
- стол (проучете във вашето училище и им дайте информация за това кога се купуват купоните, колко струва и т.н.)

8. Джобни пари и телефон
- и двете са забранени
- джобни пари не са им нужни, не ходим на лавка в първи клас (там по принцип продават само глупости)
- да си носят водичка и храна от вкъщи
- нямат нужда от телефон

9. Сборници, застраховка, каса на класа
- сборници (обяснявате им какви допълнителни помагала сте харесали и колко струват)
- застраховката е задължителна + колко парички е
- каса на класа (с тези пари купуваме мокри кърпички, тоалетна хартия, течен сапун и т.н.)
- кажете им общата сума и до кога трябва да дадат паричките

10. Откриване на учебната година
- информирайте ги за всичко необходимо за 15.09.
- в колко часа и къде да се събират
- в колко часа влизате в класната стая
- в колко часа излизате и си тръгвате

11. Начало на учебната година - от 16.09. нататък
- информирайте ги за започването на часовете, свършването на часовете, междучасията
- занималня
- ако имате програма, дайте им я

12. Родител - Учител - Ученик
- обяснете им, че не искате да използват детето за посредник, нито за слушател
- ако имат проблем с вас, разбирате се в някой ден, правите си среща, сядате и си разрешавате проблемите
- ако детето чува лоши неща за учителя от родителите, то авторитета на този учител отива в тоалетната (децата споделят с други деца, което означава, че учителят няма да има никакъв авторитет, няма да може да си свърши работата)
- "Мама каза ти да го направиш!" - Никога не говорете на децата си срещу учителя им! Ако имате проблем, сядате заедно и го разрешавате!

13. Имате ли въпроси?
- отговаряте на въпроси и си тръгвате
- бъдете уверени

Няма коментари:

Публикуване на коментар